Sønderbro Teater

Indledning, og om "Syven" og Anders Henriksen Carl Henriksen 1902-06 Victor Wulff 1907-15 Axel Frische 1915-21 Eyvind Kornbeck 1921-24
Martin Jensen 1924-27 Kai Paaske 1927-28 Carl Alstrup 1928-29 Gunnar Hansen 1929-30 Delingsspillerne 1930-31 Slutning 1931-32

Sønderbro Teater

Indledning.

Dette er begyndelsen til en fortælling om Sønderbro Teater, et forstadsteater der eksisterede på Amager fra 1902 og frem til ca. 1932.
Fortællingen her handler kun om Sønderbro Teater, og ikke om forlystelsesstedet "Hollænderbyen", som teatret blev ændret til i begyndelsen af 1930'erne
tiden efter teatret, da bygningen blev omdannet til "Varieté Hollænderbyen". Forlystelsesstedet Hollænderbyen, der eksisterede til om omkring 1960, og er således ikke medtaget, og er derfor kun meget overfladisk nævnt i denne fortælling, Ligeledes er de øvrige forlystelsessteder på Amager, "Røde Kro", "Vennelyst", "Tingkroen", "Alhambra" osv., også kun sporadisk nævnt.

Fortællingen er delt op således at begyndelsen handler om selve teatret, og teatrets grundlægger og ejer Anders Henriksen, samt om nogle af de begivenheder og personligheder som direkte og indirekte havde betydning for teatrets renommé og historie.
De efterfølgende afsnit handler om de forskellige teaterdirektører, der havde lejet sig ind på teatret. Hver teaterdirektør har sit eget afsnit, som du finder i menuen her over feltet, og hvori der fortælles lidt om tiden, skuespillerne, og de forskellige skuespil som vedkommende direktør valgte at opføre og spille på teatret.

Beretningen her om Sønderbro Teater er især hentet fra datidens aviser, ugeblade, tidsskrifter, bøger, biblioteker, lokalhistoriske foreninger og arkivalier fra arkiverne, osv.

Ophavsretten er forsøgt overholdt. Det betyder at meget her i fortællingen er udeladt, fordi der er ophavsret på det pågældende. 
Hvis du mener at jeg har medtaget, eller krænket, noget der kan være dit, så undskylder og beklager jeg selvfølgelig, og så vil jeg naturligvis straks fjerne det pågældende igen.

Websiden her sætter ikke selv nogen cookies, og indsamler dermed ikke dine oplysninger, så du kan frit og kvit klikke rundt på alle siderne, så du modtager derfor efterfølgende ikke nogen form for spam eller lignende her fra websiderne.

God fornøjelse. (Juni 2019.)

Henning Jensen.